Ο εποικισμός στη Λευκάδα (1697): η περίπτωση του Μάρκου Νέγρη (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος

Riconquistando Pisola di S. Maura i veneziani si trovarono davanti al problema del ripopolamento del territorio. Gia nel 1690 famiglie dalla vicina Prevesa chiesero P ammissione nel consiglio cittadino e successivamente si verified un continuo afflusso dalP Acarnania, dalP Epiro perfino da Scio. L’ amministrazione veneziana cered di sistemare questa gente nella prossimita del golfo di Prevesa, attorno al capoluogo delPiso- la o su Meganissi. Una consistente parte dei nuovi abitanti apparteneva ai «benemeriti», che lo stato favoriva con ogni mezzo, perche essi garan- tivano il presidio delP isola ed erano di provata fedelta. II fascicolo (conservato presso P Archivio di Stato di S. Maura) riguardante Peredita di Marco Negri ci offre un campione tipico in materia, Attra- verso i document! si constata come la repubblica veneziana ricompensa- va i sudditi e quali erano le condizioni sotto le quali i relativi premi in ter- reni o in denaro potevano essere ereditati.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6106
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9366
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 16 (1987)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Ο εποικισμός στη Λευκάδα.pdf243.13 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6106
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.