Οι νεομάρτυρες στην Ελληνική ιστορία (1453-1821) (Journal article)

Λουλές, Ιωάννης Θεοχαρίδης - Δημήτρης


At the point where religion is related to politics we should include also the phenomenon of the Neomartyrs. There were ordinary people who - during the Ottoman occupation - had not hesitate to sacrifice their most valuable thing, their life, in order to preserve their Christian Faith. This subject had relatively been of less importance to researchers. However, it may be correctly considered as a means of passive resistance against the foreign yoke, and had a great influence among the Christians within the Ottoman Empire. For the, mostly theocratic, structure of the Ottoman State, any “religious” crimes were of a direct political meaning and, accordingly, they were severely punished by the authorities. In this article we endeavour to relate in a critical manner some cases of Neomartyrs and their role in pre-revolutionary Greece. Special attention is given to the main causes of their appearance and the painful procedure of their martyrdom. Further on we mention certain statistical data and make commentary attempts to answer to basic and relevant questions concerning their life and death (self-sacrifice).
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6097
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 17 (1988)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Οι νεομάρτυρες στην Ελληνική ιστορία (1453-1821).pdf695.67 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6097
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.