Λέων Αλλάτιος (1588-1669) (Journal article)

Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν.


The author presents the life of the wisest and the most prolific Greek writer of the 16th - 17th century, namely Leo Allatios. He studied in the Greek College in Rome and then became Custodian of the Vatican Library. The author results in the following after having considered his work and the rich bibliography about him: a. Allatios has always been sentimentally attached to his island of Chios. He managed to provide for his people an educational chance in Rome; he didn't oblige them to declare subjection to the Catholic Church. b. He believed in an approach of both the Orthodox and the Roman Church on equal basis, without any discriminations against any of the Churches. c. The Wise man from Chios has been an optimist throughout his whole life concerning the enlightment of his people. He is fond of a western orientation, while in the same time he preserves his national and religious identity.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6094
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 18 (1989)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Λέων Αλλάτιος (1588-1669).pdf491.65 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6094
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.