Η κατάσταση στην Ήπειρο μετά την επανάσταση του 1854, όπως την περιγράφει ο Ν.Δενδρινός, πρόξενος της Ρωσίας στα Γιάννινα (Journal article)

Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι.


Dans cet article on presente et analyse le contenu cT un longue memoire que N. Dendrinos, consul de la Russie a Jannina, avait adresse en fevrier 1860 a Γ ambassadeur du tsar aupres de la Sublime Porte. Dans ce document Dendrinos nous doiine une image tres representative de la situation des Grecs dans les regions d’ Arta et de Prevesa quatre ans apres la fin de la Guerre de Crimee et Γ application du «Hatti-humayoun» de 1856, qui garan- tissait theoriquement l’egalite de tous les sujets de Γ empire ottoman. Selon Dendrinos, contrairement aux promesses pour une amnistie et l’exemption des impots pour trois ans, donnees par le sultan, les habitants des regions mentionnees ci-dessus avaient ete devenus les victimes d’ une exploitation economique illegale et inhumaine, accompagnee d’ autres oppressions de toute espece. Cette attitude des Turcs avait conduit les chretiens a une desesperance extreme.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6092
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 17 (1988)

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6092
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.