Η ελληνική κοινότητα της Βενετίας και το οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (15ος - 18ος αι.) (Journal article)

Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6089
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 26 (1997)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6089
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.