Πειρατές και ναυάγια στα Κύθηρα (1603 - 1608) (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος Σ.

Nef presente studio quattro documenti provenienti dairArchivio di Stato di Venezia ci fomiscono notizie sulle vicende nelle acque attomo a Cerigo. Essendo per le navi il passaggio obbligatorio questo tratto di mare fu anche per i pirati ed i corsari un redditizio luogo di lucro e preda, a danno di uomini e mercanzie. I dati sulla pirateria offrono la possibilita di ricavare notizie sulla vita economica, sociale e militare per tutta l'area legata a questa realta.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6084
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9393
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 26 (1997)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Πειρατές και ναυάγια στα Κύθηρα (1603 - 1608).pdf391.94 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6084
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.