Η εποχή του λιθίου στην Ελλάδα: ερωτήματα και προβληματισμοί (Journal article)

Κοντορλή - Παπαδοπούλου, Λίτσα


This paper reviews the evidence for the Stone Age in Greece and seeks to state the existing questions and problems rather than attempt to solve them. Certainly there are many gaps in our knowledge concerning time-span and duration of the several periods, chronology of the monuments and finds, natural resources and conditions of living of the people, social and administrative system, technical and artistic achievements and finally religious and metaphysical ideas of the Stone Age inhabitants of Greece. Future systemmatic and more intensive field-work and study of the period will certainly give a definite answer to many of the above questions and problems.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6082
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 17 (1988)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6082
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.