Οι μαρτυρίες των Βυζαντινών πηγών για τον δριμύ χειμώνα του έτους 763/4 μ.Χ. (Journal article)

Τελέλης, Ι./ Χρύσος, Ε./ Μεταξάς, Δ.


One of the most astonishing meteorological phenomena for the area of the Black Sea, Bosphorus and Constantinople occurred in the A.D. 763/4: The northern shores of the Black Sea froze and ice drifts moved towards the South, crossed Bosphorus and dashed against the city-walls of Constantinople, the capital of the Byzantine Empire, causing serious damage. Meanwhile the surface of the sea between the European and the Asiatic coast of Bosphorus froze and converted to a passable dry land. In March an exceptional period of drought allegedly followed causing the drying up of springs and rivers. This climatological phenomenon is documented by two important chronographers, who pretend to be eyewitnesses and it is described by a number of posterior Byzantine sources. The same winter is further described as very severe by about thirty Latin Annals and Chronicles. In this paper we try to demonstrate the historical and philological efforts needed to verify the trustworthiness of the sources and the reliability of their evidence.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6078
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 18 (1989)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6078
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.