Ανάπτυξη προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών για την απομάκρυνση οργανικών τοξικών ουσιών σε υδατικά συστήματα (Doctoral thesis)

Βυλλιώτη, Αλεξία Ε.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Subject classification: Χημεία περιβάλλοντος
Keywords: Αμιωδαρόνη,Απόπτωση,Φωσφολιπίδωση,Πνευμονική τοξικότητα,Δρονεδαρόνη,Αποπτωτικές πρωτεΐνες,Αντιαποπτωτικές πρωτεΐνες
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/606
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18778#page/140/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/606
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.