Μάθημα μητρικής γλώσσας για τα παιδιά των διακινούμενων εργαζομένων σε χώρες μέλη της κοινότητας (Journal article)

Τοκατλίδου, Βάσω


Alternative title / Subtitle: έκθεση πεπραγμένων
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Μητρική γλώσσα,Διδασκαλία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6050
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκαίδευσης
Appears in Collections:Τόμος 2 (1989)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6050
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.