Η διδασκαλία των φιλοσοφικών μαθημάτων σύμφωνα με την οπτική του Ευφρόνιου - Ραφαήλ Πόποβιτς (Journal article)

Καραφύλλης, Γρηγόρης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6031
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Appears in Collections:Τόμος 7 (1994)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6031
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.