Παρακολούθηση της ψυχοσωματικής κατάστασης με χρήση τεχνικών επεξεργασίας κινούμενης εικόνας (video) (Doctoral thesis)

Κούτλας, Αναστάσιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Subject classification: Ιατρική Ψυχοσωματική
Keywords: Αναγνώριση των εκφράσεων του προσώπου,Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας,Ψηφιακή επεξεργασία κινούμενης εικόνας (video),Δισδιάστατη συνάρτης Gabor,Εξαγωγή χαρακτηριστικών υφής,Βασικά συναισθήματα,Σύστημα κωδικοποίησης των εκφράσεων του προσώπου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/599
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27148#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/599
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.