Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτική δραστικότητα τροποποιημένων περοβσκιτών τιτανίου (Doctoral thesis)

Τοπαλίδης, Αυγερινός Ν.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Subject classification: Οξείδια
Χημεία
Keywords: Περοβσκίτες,Κατάλυση,Φωτοκατάλυση,Ξηρή αναμόρφωση μεθανίου (CH4),Φωταύγεια
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/598
Item type: doctoralThesis
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/17825#page/1/mode/2up
Subject classification: Οξείδια
Χημεία
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Publication date: 2009
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 259-272
Advisor name: -
Examining committee: Πομώνης, Φίλιππος
Πετράκης, Δημήτριος
Λουκαντζίκου, Λουκία
Κονταρίδης, Δημήτριος
Φαλαράς, Πολύκαρπος
Λανταβός, Αθανάσιος
Αλμπάνης, Τριαντάφυλλος
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Publishing institution: uoi
Number of pages: 277 σ.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/598
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.