Ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών ολοκληρωμένου ελέγχου οργανικών τοξικών ενώσεων στα φυσικά νερά και μελέτη της φωτόλυσης αυτών σε φυσικές συνθήκες (Doctoral thesis)

Καραμέτση, Κωνσταντίνα Β.

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας
Subject classification: Χημεία περιβάλλοντος
Ύδατα, Υπόγεια
Μόλυνση
Φυτοφάρμακα
Περιβαλλοντικές απόψεις
Keywords: Φυσικά νερά,Φυτοφάρμακα,Φωτόλυση,Υδρόλυση,Φωτοκατάλυση,Μικροεκχύλιση δια της στερεάς φάσης,Εκχύλιση δια της στερεάς φάσης
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/595
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.376
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27004#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/595
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.