Η προσωπικότητα, το έργο και η προσφορά του Αντώνη Π. Μπενέκου (Journal article)

Καψάλης, Γεώργιος Δ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Αισθητική αγωγή,Παιδική λογοτεχνία,Νέα αναλυτικά προγράμματα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5913
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Appears in Collections:Τόμος 15 (2002)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.Η προσωπικοτητα το εργο και η προσφορα.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5913
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.