Σχόλια στο απόσπασμα iudicium false factum των Milesiae του L. Sisenna (Journal article)

Σιούτη, Αίγλη


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Σχολιασμός αποσπάσματος,Milesiae Sisenna,Μιλησιακά,Αριστείδης Μιλήσιος,Αφηγήσεις,Ομιλούμενη λατινική,Μιλησιακές ιστορίες,Μιλησιακή παράδοση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5898
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Appears in Collections:Τόμος 17 (2004)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Σχολια στο αποσπασμα.pdf3.98 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5898
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.