Παγκοσμιοποίηση και γλωσσική ευαισθητοποίηση των μαθητών: ένα νέο εκπαιδευτικό στοίχημα (Journal article)

Νικολάου, Γιώργος/ Σακελλαροπούλου, Ευδοξία


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Παγκοσμιοποίηση,Δίγλωσση εκπαίδευση,Προγράμματα σπουδών,Διαπολιτισμική εκπαίδευση,Διγλωσσική ευαισθητοποίηση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5897
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Appears in Collections:Τόμος 17 (2004)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5897
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.