Εκτίμηση του μήκους αντικειμένων από τυφλούς και βλέποντες μαθητές (Journal article)

Κώτσης, Κων/νος Θ./ Ανδρέου, Γιαννούλα


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Αντιλήψεις μαθητών,Μήκος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5893
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Appears in Collections:Τόμος 17 (2004)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Εκτιμηση του μηκους αντικειμενων.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5893
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.