Η μορφωτική σημασία της πειραματικής διαδικασίας στο σχολείο (Journal article)

Κοσσυβάκη, Φωτεινή


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Πείραμα,Φυσικές επιστήμες,Πειραματική διαδικασία,Μόρφωση,Ανθρωπολογική,Μεθοδολογική,Ψυχολογική,Παιδαγωγική,Πολιτισμική διάσταση
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5891
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Appears in Collections:Τόμος 17 (2004)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5891
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.