Το Βυζάντιο μέσα από τις γεωργιανές πηγές: χρονικά και βίοι Αγίων 9ος - 11ος αι. (Doctoral thesis)

Tchkoidze, Eka


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Άγιοι
Βυζαντινή αυτοκρατορία
Αγιολογία
Keywords: Τέσσερις παραλλαγές του βίου του Ιλαρίωνος του Γεωργιανού,Όλυμπος της Βιθυνίας μέσα από το βίο του Ιλαρίωνος,Θεσσαλονίκη μέσα από το βίο του Ιλαρίωνος; Βασίλειος Α΄μέσα από το βίο του Ιλαρίωνος,Συλλογή γεωργιανών χρονικών,Γεωργιανός μεγιστάνας Λιπαρίτης στην πολιτική σκηνή του Βυζαντίου,Βυζαντινογεωργιανός πόλεμος
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/586
Item type: doctoralThesis
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/21183#page/1/mode/2up
General Description / Additional Comments: Περιέχει πίνακες
Subject classification: Άγιοι
Βυζαντινή αυτοκρατορία
Αγιολογία
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 2006
Bibliographic citation: Ββιβλιογραφία: σ. 287-308
Advisor name: -
Examining committee: Κωνσταντινίδης, Κώστας
Κορδώσης, Μιχαήλ
Ευθυμιάδης, Στέφανος
Τσουγγαράκης, Δημήτριος
Αντωνόπουλος, Παναγιώτης
Σταυράκος, Χρήστος
Γιαρένης, Ηλίας
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publishing institution: uoi
Number of pages: 367 σ.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/586
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.