Δραματική πλοκή, θεατρική συμβατικότητα και σκηνοθετική προοπτική στον Όμηρο (Doctoral thesis)

Κλαμπανιστή, Ευφροσύνη


Η παρούσα μελέτη αναζήτησε τη συγκρότηση μιας ποιητικής, δηλαδή μιας τυπολογίας στην οργάνωση του χώρου και της κίνησης στα ομηρικά έπη από άποψη κυρίως μορφής. Μεθοδολογικά η προσέγγιση στηρίχθηκε σε τρία επάλληλα επίπεδα: της δραματικής πλοκής, της θεατρικής συμβατικότητας και της σκηνοθετικής προοπτικής. Με εξαντλητική καταγραφή και ερμηνεία όλων των περιπτώσεων και από τα δύο έπη, οι οποίες προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο θέμα της μελέτης μας. Αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα της Ομηρικής φιλολογίας με παράλληλη εισαγωγή και χρήση πορισμάτων από τη μαθηματική επιστήμη και την επιστημολογία. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψουν νέεες ερμηνευτικές δυνατότητες για τη μελέτη του χώρου και της κίνησης στην αφηγηματική οργάνωση των ομηρικών επών και για πρώτη φορά να συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του χώρου και της κίνησης από την άποψη της δραματικής πλοκής, της θεατρικής συμβατικότητας και της σκηνοθετικής προοπτικής.
Alternative title / Subtitle: η οργάνωση του χώρου και της κίνησης στα ομηρικά έπη
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
Keywords: Δραματική πλοκή,Θεατρική συμβατικότητα,Όμηρος,Τυπολογία χώρου,Τυπολογία κίνησης,Σκηνοθεσία,Όμηρος - Συμμετρία,Όμηρος - Αναλογία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/578
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/13473#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/578
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.