Άτυπες μορφές κοινωνικής διοίκησης των Χριστιανών : στην ύστερη τουρκοκτατία στην Κρήτη (1858-1898) (Doctoral thesis)

Πατεράκη, Άννας Γ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Subject classification: Χριστιανοί
Ελλάδα
Ιστορία
Τουρκία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5751
Link: Δ.Δ. ΠΑΤ 2012
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ.-ΠΑΤΕΡΑΚΗ.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/5751
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.