Θέματα νομισματοκοπίας και νομισματικής κυκλοφορίας των Πατρών (Doctoral thesis)

Αγαλλοπούλου, Πηνελόπη

Alternative title / Subtitle: 14π.Χ.-268μ.Χ.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Νομισματική Ελληνική
Keywords: -
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/561
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.204
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/3100#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/561
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.