Προσαρμογές του ανοσοποιητικού συστήματος με τη διαδικασία της άσκησης τόσο σε αθλητές όσο και σε μη αθλητές (Doctoral thesis)

Αναστασίου, Δημήτριος Κ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Subject classification: Ανοσοποιητικό σύστημα και άσκηση
Keywords: Ανοσοποιητικό σύστημα,Άσκηση,Μόρια προσκόλλησης,Λευκά αιμοσφαίρια,Αθλητές,Μή αθλητές,Αιματοκρίτης
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/521
Item type: doctoralThesis
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/17599#page/1/mode/2up
Subject classification: Ανοσοποιητικό σύστημα και άσκηση
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Φυσιολογίας
Publication date: 2008
Bibliographic citation: Βιβλιογραφια 305-338
Advisor name: -
Examining committee: Ανωγιανάκης, Γεώργιος
Ευαγγέλου, Άγγελος
Μπουραντάς, Κωνσταντίνος
Χαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος
Καρκαμπούνας, Σπυρίδων
Πέσχος, Δημήτριος
Μπατιστάτου, Άννα
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής.
Publishing institution: uoi
Number of pages: 338 σ.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/521
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.