Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα άμφια βυζαντινού τύπου στον Ελλαδικό χώρο (16ος - 19ος αι.): το εργαστήριο της μονής Βαρλαάμ Μετεώρων (Doctoral thesis)

Βλαχοπούλου -Καραμπίνα, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Εκκλησιαστικά άμφια
Keywords: Χρυσοκεντητική,Εργαστήρια χρυσοκεντητικής,Ορθόδοξη εκκλησία,Μονή Βαρλαάμ,Μετέωρα,Βυζαντινά άμφια
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/519
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/13324#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/519
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.