Η συμβολή της φυσικής στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης: βιοϊατρική τεχνολογία (Doctoral thesis)

Μπρατάκος, Άγγελος


THIS DISSERTATION PRESENTS THE IMPORTANCE OF PHYSICS IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND THE BIOMEDICAL TECHNOLOGY. IN THE FIRST PART IT ANALYSES THE PRINCIPLES OF PHYSICS WHICH BEING ACCEPTED BY MEDICINE, MOVED THIS SCIENCE FROM THE WRONG FRAME OF ANATOMIC PHYSIOLOGICAL SYSTEM OF GALINOS, AND FROM METAPHYSICAL AND VITALISTIC THOUGHTS, AND LED IT TO THE RIGHT APPROACH OF OBSERVATION, EXPERIMENT, RESEARCH, THE LOGIC THEORY AND LAW, WHICH RESULTED IN ESTABLISHING MEDICINE AS A PHYSICAL SCIENCE. THE SECOND PART IS DEALING WITH BIOMEDICAL TECHNOLOGY-WHICH IS A CONSIDERABLE SECTOR OF MEDICINE-AND THE DEVELOPMENT OF BIOMEDICAL TECHNOLOGY IN GREECE.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Φυσική
Ιατρική
Keywords: Φυσική Ιατρική
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/500
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0067#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/500
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.