Η γενική διοίκηση Ηπείρου: η αγροτική ιδιοκτησία (1913-1918) (Doctoral thesis)

Βακατσάς, Κώστας


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Αγροτικό ζήτημα
Ελλάδα
Ήπειρος
Keywords: Διοίκηση Ηπείρου,Αγροτικό πρόβλημα,Αγροτική ιδιοκτησία,Βοσκότοποι,Γεώμορο,Μπάσταινα,Καλλιεργητές
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/498
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/13184#page/1/mode/2u
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/498
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.