Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι αντιλήψεις τους για την οργάνωση και διοίκηση του σχολείου (Doctoral thesis)

Γιαννακοπούλου, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Παιδαγωγικής
Subject classification: Σχολεία
Εκπαιδευτικοί
Διοίκηση και οργάνωση
Ελλάδα
NLG
Keywords: Εκπαιδευτικοί,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,Οργάνωση σχολείων,Διοίκηση σχολείων,Γραφειοκρατία,Δημοτικό σχολείο
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/485
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/13142#page/1/mode/2u
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/485
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.