Οι μυοδερματικοί κρήμνοι στην επανορθωτική χειρουργική κεφαλής και τραχήλου (Doctoral thesis)

Σκεύας, Αντώνιος


ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 190 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟ 420 ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΚ ΠΛΑΚΩΔΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΜΕ ΚΡΗΜΝΟΥΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ο ΔΕΛΤΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΚΡΗΜΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΟΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΥΟΣ. ΣΕ 130 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ Ο ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ, ΟΠΩΣ Η 5 ΕΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ, ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΜΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κεφαλή, ανθρώπινη χειρουργική
Τράχηλος χειρουργική
Keywords: Επανορθώσεις,Επιβίωση κρημνών και ασθενών,Ιατρική,Κεφαλή και τράχηλος,Κρημνός του μείζονα θωρακικού mυocutaneous flaps,Κρημνός του στερνοκλειδομαστοειδούς μυος,Μυοδερματικοί κρημνοί,Ολική φαρυγγολαρυγγεκτομή- ανακατασκευή,Χειρουργικά ελλείματα,χειρουργική κεφαλής και τραχήλου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/483
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/0295#page/1/mode/2up
Table of contents: 190 CASES OUT OF 420 PATIENTS WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMAS IN THE HEAD AND NECK HAVE BEEN OPERATED. AFTER ABLATION SURGERY VARIOUS FLAPS HAVE BEEN USED FORRECONSTRUCTION OF THE AREA SUCH US THE DELTOPECTORAL FLAP AND THE MYOCUTANEOUS FLAPS OF THE PECTORALIS MAJOR AND STERNOMASTOID MUSCLES. IN A 130 CASES THE CERVICAL OESOPHAGUS WAS RECONSTRUCTED AND PARAMETERS FOR THE FLAP SURVIVAL HAVE BEEN USED SUCH AS 5-YEAR SURVIVAL OF THE PATIENTS, FLAP SURVIVAL AFTER RADIOTHERAPY, POST-OPERATIVE COMPLICATION OF THE FLAP (STENOSIS AND FISTULAS), TIME OF HOSPITALISATION.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/483
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.