Εθνική Αγωγή: ανατροφή, εκπαίδευσις, γράμματα, επιστήμαι, καλαί τέχναι, βιομηχανίαι, τόμος 2, 15ο-16ο τεύχος

Δροσίνης, Γεώργιος 1859-1951


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Νεοελληνική Λογοτεχνία - Περιοδικά,Φιλολογία - Περιοδικά,Επιστήμη - Περιοδικά,Ελλάδα - Περιοδικά,Ελλάδα - Ιστορία - Περιοδικά
Issue Date: 1-Aug-1899
15-Aug-1899
Publisher: Εν Αθήναις : Γεώργιος Δροσίνης
Description: Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/4765
Appears in Collections:Εθνική Αγωγή

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/4765
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.