Η εξηγητική - κατανοητική μέθοδος στη θεωρία των κοινωνικών πράξεων (Doctoral thesis)

Ναγόπουλος, Νίκος


Alternative title / Subtitle: από τον Max Weber στον G. H. v.Wright και στην επικοινωνιακή θεωρία του Habermas
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας. Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Subject classification: Φιλοσοφία
Keywords: Κατανοητική μέθοδος,Εξηγητική μέθοδος,Θετικισμός,Λογικός Θετικισμός,Ορθολογισμός,Κριτικός ορθολογισμός,Αντικειμενικότητα,Αξιολογική ουδετερότητα,Επικοινωνία,Επικοινωνιακή θεωρία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/419
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/12598#page/4/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/419
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.