Σύνθεση και αντιδράσεις 1-αρυλοπυρρολίων - Νέα μεθοδολογία σύνθεσης αναλόγων των πυρρολο [2,1-c][1,4] βενζοδιαζεπινών (Bachelor thesis)

Κόρακας, Δημήτριος Ν.


THE NITRATION OF 1-ARYL(OR BENZYL)PYRROLES WITH ACETYLNITRATE OR TRIFLUOROACETYL NITRILE GAVE A MIXTURE OF 1-ARYL(OR BENZYL)-2-NITROPYRROLES AND 1-ARYL (OR BENZYL) -3-NITROPYRROLES. REDUCTION OF 1-(2-ETHOXYCARBONYLBENZYL)-2-NITROPYRROLE, INTRAMOLECULARLY CYCLISED TO PYRROLO[1,2-A][2,4]BENZODIAZEPINE. THE MANNICH REACTION ON 1-ARYL (OR BENZYL)PYRROLES AFFORDED 1-ARYL (OR BENZYL)-2- DIMETHYLAMINOMETHYLPYRROLES WHICH WERE CONVERTED TO THEIR QUATERNARY SALTS BY REACTIONS WITH IODOMETHANE. DISPLACEMENT OF TRIMETHYLAMINE FROM THESE SALTS BY AZIDE ION, GAVE 1-ARYL(OR BENZYL)-2-AZIDOMETHYL PYRROLES. REDUCTIVE CYCLISATIONOF 1-ARYL(OR BENZYL)-2-AZIDOMETHYL PYRROLES GAVE PYRROLO[2,1-C][1,4]BENZODIAZEPINES ANALOGUES.
Alternative title / Subtitle: SYNTHESIS AND REACTIONS OF 1-ARYLPYRROLES. NEW METHODOLOGY FOR THE SYNTHESIS OFPYRROLO[2,1-C][1,4] BENZODIAZEPINE ANALOGUES
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας
Keywords: 1-Αρυλοπυρρόλια,1-Βενζυλοπυρρόλια,Πυρρόλο[1,2-a][1,4]βενζοδιαζεπίνες,Πυρρόλο[1,2-a][2,4]βενζοδιαζεπίνες,Πυρρόλο[1,2-a]τετράζολο[1,5-d][1,4]βενζοδιαζεπίνη,Πυρρόλο[2,1-c][1,4]βενζοδιαζοκίνες,Πυρρόλο[2,1-e][1,3,6]βενζοτριαζοκίνες
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/415
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/6064#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/415
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.