Πρώιμη ανίχνευση τάσεων προς εμφάνιση συμπτωμάτων δυσλεξικής συμπεριφοράς κατά την προσχολική ηλικία (Doctoral thesis)

Ζακοπούλου, Βικτωρία Σ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Subject classification: Δυσλεξικά παιδιά
Εκπαίδευση
Keywords: Δυσλεξία,Ανίχνευση,Φωνολογική αντίληψη,Χωροχρονικός προσανατολισμός,Σωματικό σχήμα,Γραφοκινητικότητα,Μνήμη,Βραχυπρόθεσμη μνήμη,Εκπαίδευση,Προσχολική ηλικία,Μαθησιακές δυσκολίες
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/409
Item type: doctoralThesis
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/12599#page/1/mode/2up
Subject classification: Δυσλεξικά παιδιά
Εκπαίδευση
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Publication date: 2001
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: 279-296
Advisor name: Σταύρου, Λ.Σ.
Examining committee: Σταύρου, Λάμπρος
Χρυσαφίδης, Κωνσταντίνος
Βαμβούκας, Μιχάλης
Κυριακίδης, Παύλος
Καψάλης, Αχιλλέας
Λουκάς, Σωτήριος
Τζουριάδου, Μαρία
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Publishing institution: uoi
Number of pages: 317 σ.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/409
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.