Αττικόν Ημερολόγιον του έτους 1887 υπό Ειρηναίου Ασωπίου τη ευνοϊκή σύμπραξει φιλόκαλων λογίων


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ημερολόγια, Ελληνικά,Ελληνική Φιλολογία
Publisher: Αθήνησι : Εκ του Τυπογραφείου της ''Κορίννης''
Description: Έτος 1ον και 20ον
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/3893
Appears in Collections:Αττικόν Ημερολόγιον

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf10.6 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/3893
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.