Μονογραφίες ( Κλειστές) : [47]

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 47
TitleAuthor(s)Issue date
Ο ήλιος: αστέρι φωτεινό, αστέρι κοντινό - μια εναλλακτική πρόταση διασύνδεσης των φυσικών επιστημών με την τέχνη και τον πολιτισμόΠλακίτση, Κ.; Κοντογιάννη, Α.; Μανώλη, Β.; Σπυράτου, Ε.16-Dec-2015
Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες με τη μουσειοπαιδαγωγικήΠλακίτση, Κατερίνα16-Dec-2015
Teaching physics to in-service primary school teachers in the context of the history of science: the case of the fall of bodiesKokkotas, P.; Piliouras, P.; Malamitsa, K.; Vlachos, I.; Plakitsi, K.; Maurogiannakis, M.; Stamoulis, E.16-Dec-2015
Προς ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν φυσικές επιστήμες σχετικά με τη φύση της επιστήμηςΠλακίτση, Κ.16-Dec-2015
Διερευνώντας τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία μέσα από τα νέα σχολικά εγχειρίδιαΠλακίτση, Κ.16-Dec-2015
Η φύση της επιστήμης ως οριζόντιος άξονας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν φυσικές επιστήμεςΠλακίτση, Κ.16-Dec-2015
Η θεωρία της δραστηριότητας ως πλαίσιο για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων στον υπολογιστή για τη διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημώνStamoulis, E.; Plakitsi, K.16-Dec-2015
H διδακτική προσέγγιση του μουσείου των φυσικών επιστημών ως γέφυρα επιστήμης και τέχνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηΠλακίτση, Κ.16-Dec-2015
Ο επιστημονικός εγγραμματισμός και οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες ως μοχλός ανάπτυξης νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσηΠλακίτση, Κ.16-Dec-2015
Ανάλυση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος της διδακτικής των φυσικών επιστημών, σύμφωνα με τις σύγχρονες θέσεις της θεωρίας της δραστηριότητας (activity theory): η περίπτωση του ήχουΘεοδωράκη, Χαρίκλεια; Πλακίτση, Κατερίνα14-Dec-2015
Η δια βίου κατάρτιση ως παράγοντας επαγγελματισμού των νηπιαγωγώνΣακελλαρίου, Μαρία; Καραγιάννη, Στυλιανή14-Dec-2015
Μια κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στις πρώτες βαθμίδες της εκπαιδευσηςΠλακίτση, Κ.; Κολοκούρη, Ε.14-Dec-2015
Biology education in elementary schools: how do students learn about plant functions?Plakitsi, K.; Nanni, E.14-Dec-2015
A cultural historical scene of natural sciences for early learnersPlakitsi, K.; Kolokouri, E.14-Dec-2015
Αλφαβητισμός και κοινωνική μάθηση στα προσχολικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα High ScopeΣακελλαρίου, Μαρία14-Dec-2015
Are the Greek preschool teachers able to use distance learning technologies?Pange, J.; Leontitsis, A.; Siogka, E.14-Dec-2015
The ATFISE projectPlakitsi, K.14-Dec-2015
Ο καιρός της κατανόησης ενός unfair gameΘάνος, Θ. Β.; Παναγιωτόπουλος, Ν.13-Dec-2015
Magnifying effects with lightPlakitsi, K.; Goulart, M.; Roth, W. M.13-Dec-2015
Εμείς και αυτοίΘάνος, Θ. Β.13-Dec-2015