Το κανονάκι και η παραδοσιακή μουσική ως αντικείμενα διδασκαλίας (Master thesis)

Ζώη, Σπυριδούλα-Σοφία

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΖώη, Σπυριδούλα-Σοφίαel
dc.date.accessioned2020-03-06T07:40:55Z-
dc.date.available2020-03-06T07:40:55Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29709-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9706-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΆτυπη μάθησηel
dc.subjectΠροφορικότηταel
dc.subjectΠαραδοσιακή μουσικήel
dc.subjectΚανονάκιel
dc.subjectInformal learningen
dc.subjectOralen
dc.subjectTraditional musicen
dc.subjectKanonakien
dc.titleΤο κανονάκι και η παραδοσιακή μουσική ως αντικείμενα διδασκαλίαςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleάτυπες μορφές μάθησης σε τυπικά πλαίσιαel
heal.classificationΠαραδοσιακή μουσική-
heal.dateAvailable2020-03-06T07:41:55Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.publicationDate2019-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 89-111el
heal.abstractΗ παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης για το κανονάκι και την παραδοσιακή μουσική, βασισμένη σε μια δημιουργική σύζευξη των βασικών αρχών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της άτυπης μάθησης, όπως την παρουσιάζει η Lucy Green, και των βασικών στοιχείων διδασκαλίας και μάθησης στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Η απουσία μεθόδων ή προσεγγίσεων διδασκαλίας του οργάνου στην ελληνική γλώσσα, καθιστούν το παρόν εγχείρημα ίσως μια απόπειρα να ανοίξει ένας νέος χώρος μελέτης και προβληματισμού, απαραίτητος για τη διδασκαλία παραδοσιακών μουσικών οργάνων μέσα σε τυπικά πλαίσια διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να επανέλθει στο μάθημα της μουσικής ένα από τα εγγενή χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μουσικής, δηλαδή το στοιχείο της προφορικότητας. Η όλη πορεία της διδασκαλίας στηρίχτηκε σε βασικές μεθόδους και στρατηγικές της άτυπης μάθησης, θέτοντας το παιδί στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το δάσκαλο καθοδηγητή-συμπορευτή. Όπως φάνηκε από τα συμπεράσματα στο τέλος της έρευνας, οι μαθητές αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη από αυτή τη διαδικασία όπως είναι η δράση σε συλλογικότητα, η διαχείριση του άγχους και η παραδοχή και αποδοχή του λάθους, η ανακάλυψη δυνατοτήτων και η αίσθηση επίτευξης στόχων και πολλά άλλα που προτείνονται από το μοντέλο αυτό ως μία πολλά υποσχόμενη διδακτική παρέμβαση. Τέλος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ανοίξει ένας χώρος μελέτης και δραστηριοποίησης, όπου θα δημιουργηθούν μέθοδοι διδασκαλίας κατάλληλοι για παραδοσιακά μουσικά όργανα και θα αξιοποιείται η δύναμη της άτυπης διδασκαλίας, μέσω της μίμησης και της προφορικότητας, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του τυπικού πλαισίου μάθησης.el
heal.abstractThis work is a suggestion of a teaching approach to kanonaki and traditional music, based on a creative conjunction of the basic principles and particular features of informal learning, as presented by Lucy Green, and of the basic elements of teaching and learning Greek traditional music, as they have been imprinted over time. The absence of methods or approaches to teaching the instrument in the Greek language makes this project perhaps an attempt to open up a new area of study and reflection necessary for the teaching of traditional musical instruments within typical teaching contexts. In this way an attempt is made to bring back to the music lesson one of the inherent features of traditional music with the informal teaching which is the element of oral. The whole course of the teaching was based on basic methods and strategies of informal learning, placing the child at the center of the educational process and the teacher-guide. As can be seen from the conclusions at the end of the study, students derive multiple benefits from this process such as collegiality, stress management and error acceptance, ability discovery and goal achievement, and many more that suggest model this as a very promising teaching intervention. Finally, the aim of the present study is to open a study and creation space where teaching methods suitable for traditional musical instruments will be created, which will utilize the power of informal teaching through imitation and oral, in combination with the benefits of the formal learning framework.en
heal.advisorNameΡάπτης, Θεοχάρηςel
heal.committeeMemberNameΡάπτης, Θεοχάρηςel
heal.committeeMemberNameΣπανάκη, Μαρίαναel
heal.committeeMemberNameΧρηστάκος, Ιωάννηςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages117 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΖΩΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΣΟΦΙΑ 2019.pdf915.29 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29709
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.