Νέος Ελληνομνήμων: τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπύρ. Π. Λάμπρου, τόμος 11 (Book)

Λάμπρος, Σπυρίδων Π., 1851-1959

Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη
Subject classification: Ελληνικά περιοδικά - Ευρετήρια
Keywords: Ελληνικά περιοδικά
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29573
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9596
Publisher: Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου
Appears in Collections:Νέος Ελληνομνήμων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
τχ. 11 (1914).doc.pdf13.42 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29573
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.