Μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων με αβεβαιότητα στον ανεφοδιασμό (Master thesis)

Καρακατσούλης, Γεώργιος

The objective of this thesis is the critical review and classification of inventory control models under supply uncertainty. Specifically, one-stage single-item inventory systems are investigated, which are categorized into: a) systems with random yield, b) systems facing supply disruptions and c) systems in which each lot may contain imperfect items. The inventory models that belong to the above categories constitute the three chapters of the thesis, respectively. Furthermore, relationships between models belonging both to the same category and to different categories are investigated, in an attempt of generalization and unification of the existing models. Finally, topics for further research are suggested.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Subject classification: Διαχείρηση αποθεμάτων
Keywords: Διαχείρηση αποθεμάτων,Αβεβαιότητα,Ανεφοδιασμός,Inventory management,Supply uncertainty,Random yield,Defective items
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29517
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9592
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2019.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29517
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.