Μελέτη της δομικής ακεραιότητας συνθέτων υλικών αεροπορικού τύπου με τη χρήση υπέρυθρης θερμογραφίας (Master thesis)

Φαρμάκη, Σπυριδούλα


In the present thesis an analysis of the structural integrity of aviation type composite materials was carried out. Specifically polymer matrix composites reinforced with carbon fibers (CFRP)were examined using the non-destructive method of infrared thermography. The aim of this work was the detection of representative damages to the aeronautic composite structures such as impact detachments or artificial defects using infrared thermography. In the first part is presented the theoretical background. The first chapter referred to the non-destructive tests (NDT) that have become an integral part of the material science because it allows the determination of material parameters (such as microstructure and macrostructure, mechanical stress, physical properties, defects etc.) at almost any point, line, surface, or volume of interest and in almost any state during the life of the material. The first chapter also referred to the non destructive test used in the present study, the infrared thermography and specifically the Lock-in method. The second chapter referred to the composite materials, namely materials that come from physical mixing of two or more materials with the aim to create a material with final properties different from those of the materials constituting it. Also mentioned the CFRPs and its importance as a building block nowadays. In the third part are presented the experimental setup and the results of the experimental process. Finally the results are interpreted according to the theoretical background of the first part. In conclusion the use of Lock-in infrared thermography is an appropriate and reliable method for detecting artificial defects and damages in CFRP materials.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Subject classification: Σύνθετα υλικά
Keywords: Σύνθετα υλικά,Μη καταστροφικοί έλεγχοι,Υπέρυθρη θερμογραφία,Σύνθετα πολυμερικής μήτρας ενισχυμένα με ίνες άνθρακα,Composite materials,Non-destructive testing,Infrared thermography,CFRP-carbon fiber reinforced polymer
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29507
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2019.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29507
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.