Τα διδακτικά εγχειρίδια για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Master thesis)

Τσαρκοβίστα, Χρυσούλα


The aim of this project is to research, record and present the textbooks that used in primary education in Greece, for the teaching of Greeκ language as a second/foreign language. In this context, are included various Programs of Studies, such as the Education of Greeks Abroad, Integration of Repatriated and Alien Children in School, Romani Children in School, Education of the Muslim Minority Children in Thrace and others. This study will focus on the analysis of teaching material aimed at children aged 6-12 and intended for primary school classes. Our concern with this subject has got a double objective. On the one hand, it is the globular description, analysis and presentation of the teaching manuals that used in primary education for the learning of Greek language as a second/foreign language and the description of the framework in which the partial objectives of the educational programs are specialized and materialized. On the other hand, we hope to be a training material, a useful guide for teachers who teach Greek to bilingual students either in the general classroom or in similar school structures for bilingual students (Refugees Education Receptionist Structures). Thus, the work gives an insight into the majority of the teaching manuals that used in Primary Education in our country for the teaching of Greek language as a second language, a subject that not many studies have dealed with. For this reason, this post-graduate work is a stimulus for further researches on this interesting and useful for every educational issue.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Διδακτικά εγχειρίδια
Keywords: Διδακτικά εγχειρίδια,Εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας,Ελληνική γλώσσα,Teaching manuals,Second/foreign language acquisition,Greek language
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29493
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2018.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29493
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.