Μοντέλο διδασκαλίας φυσικών εννοιών σε μαθητές με νοητική αναπηρία (Master thesis)

Κάτση, Γεωργία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚάτση, Γεωργίαel
dc.date.accessioned2019-07-31T10:52:45Z-
dc.date.available2019-07-31T10:52:45Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29477-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΚύκλος του νερούel
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subjectΝοητική αναπηρίαel
dc.subjectΔιδακτική παρέμβασηel
dc.subjectWater cycleen
dc.subjectPrimary educationen
dc.subjectIntellectual disabilitiesen
dc.subjectIntervention programen
dc.titleΜοντέλο διδασκαλίας φυσικών εννοιών σε μαθητές με νοητική αναπηρίαel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleτο σχέδιο μαθήματος "o κύκλος του νερού"el
heal.classificationΜαθητές με ειδικές ανάγκες -- Εκπαίδευσηel
heal.dateAvailable2019-07-31T10:53:45Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2019-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 82-93el
heal.abstractΟι φυσικές επιστήμες είναι ο τρόπος με τον οποίο εξερευνούμε και κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Ωστόσο, τα προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές με νοητική αναπηρία επικεντρώνονται πρωτίστως σε γνωστικές δεξιότητες στο μάθημα των μαθηματικών και δευτερευόντως ή καθόλου στα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό στον οποίο ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης μπορεί να αποδειχθεί θετικό για την κατανόηση του κύκλου του νερού σε μαθητές με νοητική αναπηρία. Στην έρευνα συμμετείχαν έξι μαθητές με νοητική αναπηρία, οι οποίοι διαχωρίστηκαν στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της διπλής εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης, στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος παρέμβασης. Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε, για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας, βελτιωμένη επίδοση στους τομείς της παρέμβασης σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η προτεινόμενη μέθοδος έχει θετική επίδραση στην κατανόηση του κύκλου του νερού για τους μαθητές με νοητική αναπηρία.el
heal.abstractScience is a way of learning and understanding about what it is in the natural world. However, the educational intervention on students with intellectual disabilities is focused mainly on cognitive skills. The teaching intervention focuses primarily on mathematics and secondly on science. The purpose of this study was to investigate the effect of an intervention program in the understanding of the water cycle. The survey involved six students with intellectual disabilities, which were separated in two groups, intervention group and control group. For the data collection, it was used one assessment tool at the beginning and at the end of the intervention program. The results showed that the intervention group had greater performance improvements than the control group. In conclusion, the results reveal that the proposed method has positive effects in the understanding of the water cycle.en
heal.advisorNameΣούλης, Σπυρίδων-Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΚώτσης, Κωνσταντίνοςel
heal.committeeMemberNameΜορφίδη, Ελένηel
heal.committeeMemberNameΣούλης, Σπυρίδων-Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages97 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2019.pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29477
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.