Παιγνιώδης γλωσσική διδασκαλία (Master thesis)

Λώλου, Σπυριδούλα


At first, there is an effort to describe the definition of the word game. Then, we are explicating some of the most known theories of the game. Subsequently, the readers can see the connection between game and learning, thus the position of the game in educational progress and in some educational programs. In the second chapter is obvious the explanation of teaching. Moreover, there is the connection between game and teaching (playful teaching) and its forms. As readers passing by the chapters, they see the categorizations of the learning game and it becomes clear the teacher’s rule on playful teaching. Finally, this paper attempts a bibliographical research into linguistic development at early childhood. Moreover, the paper will present Language integrated activities examining if appropriate play and games can be an effective tool in the teaching process.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Εκπαιδευτικά προγράμματα
Keywords: Παιχνίδι,Μάθηση,Παιδαγωγική σκέψη,Εκπαιδευτικά προγράμματα,Παιγνιώδης γλωσσική διδασκαλία,Game,Learning,Educational progress,Educational programs,Playful teaching of language
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29475
Item type: masterThesis
Subject classification: Εκπαιδευτικά προγράμματα
Submission Date: 2019-07-31T09:17:54Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publication date: 2019
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 79-81
Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται, αρχικά, η προσπάθεια ορισμού της έννοιας του παιχνιδιού και αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες του. Ακολουθεί η σύνδεση ανάμεσα στο παιχνίδι και τη μάθηση, η θέση του παιχνιδιού στην εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης, καθώς και η θέση του σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται η εξήγηση της έννοιας της διδασκαλίας, πώς το παιχνίδι μπορεί να συνδεθεί με τη διδασκαλία (παιγνιώδης διδασκαλία) και οι μορφές που παίρνει. Στη συνέχεια, γίνονται οι κατηγοριοποιήσεις του εκπαιδευτικού παιχνιδιού και η αναφορά στον ρόλο του εκπαιδευτικού στην παιγνιώδη διδασκαλία. Τέλος, η εργασία προτείνει παιγνιώδεις γλωσσικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σχολική αίθουσα και να βοηθήσουν στην καλύτερη εκμάθηση γραφής κι ανάγνωσης.
At first, there is an effort to describe the definition of the word game. Then, we are explicating some of the most known theories of the game. Subsequently, the readers can see the connection between game and learning, thus the position of the game in educational progress and in some educational programs. In the second chapter is obvious the explanation of teaching. Moreover, there is the connection between game and teaching (playful teaching) and its forms. As readers passing by the chapters, they see the categorizations of the learning game and it becomes clear the teacher’s rule on playful teaching. Finally, this paper attempts a bibliographical research into linguistic development at early childhood. Moreover, the paper will present Language integrated activities examining if appropriate play and games can be an effective tool in the teaching process.
Advisor name: Καψάλης, Γεώργιος Δ.
Examining committee: Καψάλης, Γεώργιος Δ.
Παπαδοπούλου, Σμαράγδα
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Νικολέττα
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publishing institution: uoi
Number of pages: 81 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΛΩΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2019.pdf656.54 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29475
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.