Παιγνιώδης γλωσσική διδασκαλία (Master thesis)

Λώλου, Σπυριδούλα


At first, there is an effort to describe the definition of the word game. Then, we are explicating some of the most known theories of the game. Subsequently, the readers can see the connection between game and learning, thus the position of the game in educational progress and in some educational programs. In the second chapter is obvious the explanation of teaching. Moreover, there is the connection between game and teaching (playful teaching) and its forms. As readers passing by the chapters, they see the categorizations of the learning game and it becomes clear the teacher’s rule on playful teaching. Finally, this paper attempts a bibliographical research into linguistic development at early childhood. Moreover, the paper will present Language integrated activities examining if appropriate play and games can be an effective tool in the teaching process.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Εκπαιδευτικά προγράμματα
Keywords: Παιχνίδι,Μάθηση,Παιδαγωγική σκέψη,Εκπαιδευτικά προγράμματα,Παιγνιώδης γλωσσική διδασκαλία,Game,Learning,Educational progress,Educational programs,Playful teaching of language
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29475
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΛΩΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2019.pdf656.54 kBAdobe PDFView/Open



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29475
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.