Οι παιδικοί σταθμοί στο χθες και το σήμερα (Master thesis)

Παχιού, Μαρία


The present research consists a literature review that aims to investigate the development and changes of kindergartens over time, the differences of educators’ role between the past and these days and the changes in their way of functioning and organization. At the first chapter are given the wording of the problem, the purpose and the research questions of the study, the conditions and the constraints that the author met. One of the key points of importance is the importance of kindergartens for the development of infants, both physical and mental. In addition are presented different theoretical approaches regarding pre-school education and its role, the development of children and their skills, and the importance of childcare centers for the development of children in detail. Subsequently, there is a discussion about the development of kindergartens and their purpose, the necessity of their founding as well as how they are organized and operate in various countries abroad and in Greece. In the course of this research, the author provides information related to organization and operation of kindergartens and the legislation of state nurseries, issues such as the National Farming Nurseries, their administration, the registration of children and the daily program, how the inner space of kindergartens is shaped. Emphasis is given, to the pedagogical staff, their education, the role of the educator and its evolution over the years are thoroughly discussed. Finally, the findings of the research are analyzed, where the development of kindergartens, the role of the educator and the way in which the kindergarten is structured and organized plays an important role in the development of infants.
Alternative title / Subtitle: η εξέλιξή τους, η οργάνωση και η λειτουργία τους, τα καθήκοντα των παιδαγωγών
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Παιδικοί σταθμοί
Keywords: Παιδικός σταθμός,Ρόλος παιδαγωγού,Προσχολική αγωγή,Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,Nursery,Role of educator,Pre-school education,Review of the literature
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29472
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΠΑΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2019.pdf860.13 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29472
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.