Οι γυναίκες πτυχιούχοι της φυσικομαθηματικής σχολής και εκπαιδευτικοί στις θετικές επιστήμες στην ελληνική μέση εκπαίδευση (1910-1980) (Doctoral thesis)

Φραντζή, Κυριακή


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Γυναίκες εκπαιδευτικοί -- Ελλάς
Εργαζόμενοι -- Γυναίκες
Keywords: Γυναίκες,Εργαζόμενοι,Ελλάδα,Θετικές επιστήμες
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29435
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Δ.Δ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1998.pdf5.47 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29435
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.