Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών του νομού Θεσπρωτίας για τον υποκινητικό ρόλο του ηγέτη της σχολικής μονάδας (Master thesis)

Λάμπρου, Χρυσούλα


Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσπρωτίας σχετικά με τον υποκινητικό ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και από το εμπειρικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται λόγος για την σχολική ηγεσία, δίνεται ο ορισμός και το περιεχόμενο της υποκίνησης, υπογραμμίζεται ο ρόλος του ηγέτη της σχολικής μονάδας στην υποκίνηση του διδακτικού προσωπικού και απαριθμούνται οι βασικές θεωρίες υποκίνησης. Για την επίτευξη του σκοπού πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε 167 εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία της Θεσπρωτίας το σχολικό έτος 2018-2019 και ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αξιοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τεχνικές υποκίνησης. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι ηγέτες των σχολικών μονάδων γνωρίζουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν, βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία μαζί τους, επιλύουν τα προβλήματά τους και δίνουν έμφαση στον έπαινο και την ενθάρρυνση. Ακόμη, αναδείχτηκε η τάση των εκπαιδευτικών να συμφωνούν με τη θέση ότι ο διευθυντής τους έχει σταθερή συμπεριφορά, αποτελεί παράδειγμα εργατικότητας και εγκαταλείπει αυταρχικές τεχνικές υιοθετώντας υποστηρικτική και συνεργατική στάση απέναντί τους. Τέλος, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των διευθυντών φροντίζει για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, το οποίο διευκολύνει τη δημιουργική ανάληψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων από τη μεριά των εκπαιδευτικών.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Υποκίνηση
Keywords: Σχολική ηγεσία,Υποκίνηση,Τεχνικές υποκίνησης
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29431
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2018.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29431
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.