Έξυπνο σύστημα προστασίας κινδύνων απο ηλεκτρικό ρεύμα σε παιδικό δωμάτιο (Master thesis)

Μπίτσας, Φίλιππος


An intelligent technology system for additional protection from electricity in the child's room was designed and built. The afrementioned system is meeting the need for children's safety when the parent is absent and acts alongside already established safety measures. Its basic function is based on the detection of the age of individuals present in the room. The system detects when a child or an adult enters or leaves the room and acts accordingly, by cutting electric supply to sockets without a plug or allowing all the sockets to be active. It uses UV and motion sensors. Specifically, it uses two pairs of distance sensors on the door frame and a motion sensor inside the room. The system was built based on Arduino architecture.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Subject classification: Δίκτυα υπολογιστών -- Ασφάλειας, Μέτρα
Keywords: Έξυπνο σύστημα σπιτιού,Ασφάλεια στο σπίτι,Κίνδυνος απο ηλεκτρικό ρεύμα,Παιδικό δωμάτιο
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29422
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΙΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2019.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29422
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.