Θρησκευτικοί συμβολισμοί και ταυτότητες στη Ρωμανιώτικη Ισραηλιτική κοινότητα Ιωαννίνων (Master thesis)

Μπατζανοπούλου, Ολυμπία Ελευθερία


Η παρουσία των Εβραίων στον Ελλαδικό χώρο υπήρξε έντονη επί δεκαπέντε περίπου αιώνες, με τις εβραϊκές κοινότητες να διακατέχονται από δυναμισμό και ενεργητικότητα. Άλλοτε οι ιστορικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για τις εβραϊκές κοινότητες και άλλοτε απάνθρωπες. Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στη θεματολογία των ερευνών που έχουν εκπονηθεί σχετικά με τον Ελληνικό Εβραϊσμό θα παρατηρήσουμε πως οι Σεφαραδίτες Εβραίοι έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των μελετητών, ενώ ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί με τους Ρωμανιώτες, τους Εσκεναζίτες, τους Μισραχί. Ταυτοχρόνως ο παραγόμενος λόγος επικεντρώνεται κυρίως στα χρόνια του Ολοκαυτώματος1 και την Ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων. Για την ανάλυση και την ερμηνεία των πολιτισμικών πρακτικών που μελετώνται στη διπλωματική εργασία, ακολουθήθηκε η διεπιστημονική προσέγγιση και υιοθετήθηκε η μέθοδος της εθνογραφικής έρευνας πεδίου με συμμετοχική παρατήρηση. Προσεγγίζοντας ολιστικά το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο δράσης της Εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων δίνοντας έμφαση στο συμβολικό επίπεδο μέσω των θρησκευτικών πρακτικών, επιδιώκεται η ανάδυση των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Αρχικά μελετώνται τα ιστορικά δεδομένα της Ελλάδας και της πόλης των Ιωαννίνων και έπειτα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αναπαραστάσεις, τα σύμβολα, τις πρακτικές που επιβιώνουν, αναβιώνουν ή εκλείπουν, στην κοσμοθεωρία της κοινότητας. Το εγχείρημα πλαισιώνεται με αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Subject classification: Εβραίοι -- Ελλάδα -- Ήπειρος
Keywords: Θρησκευτικοί συμβολισμοί,Κυρίαρχα σύμβολα,Πολιτισμικές ταυτότητες,Εβραίοι Ιωαννίνων,Ρωμανιώτες,Διασπορά,Κοσμικότητα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29409
Item type: masterThesis
Subject classification: Εβραίοι -- Ελλάδα -- Ήπειρος
Submission Date: 2019-06-11T10:39:01Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 2019
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 147-153
Abstract: Η παρουσία των Εβραίων στον Ελλαδικό χώρο υπήρξε έντονη επί δεκαπέντε περίπου αιώνες, με τις εβραϊκές κοινότητες να διακατέχονται από δυναμισμό και ενεργητικότητα. Άλλοτε οι ιστορικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για τις εβραϊκές κοινότητες και άλλοτε απάνθρωπες. Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στη θεματολογία των ερευνών που έχουν εκπονηθεί σχετικά με τον Ελληνικό Εβραϊσμό θα παρατηρήσουμε πως οι Σεφαραδίτες Εβραίοι έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των μελετητών, ενώ ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί με τους Ρωμανιώτες, τους Εσκεναζίτες, τους Μισραχί. Ταυτοχρόνως ο παραγόμενος λόγος επικεντρώνεται κυρίως στα χρόνια του Ολοκαυτώματος1 και την Ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων. Για την ανάλυση και την ερμηνεία των πολιτισμικών πρακτικών που μελετώνται στη διπλωματική εργασία, ακολουθήθηκε η διεπιστημονική προσέγγιση και υιοθετήθηκε η μέθοδος της εθνογραφικής έρευνας πεδίου με συμμετοχική παρατήρηση. Προσεγγίζοντας ολιστικά το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο δράσης της Εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων δίνοντας έμφαση στο συμβολικό επίπεδο μέσω των θρησκευτικών πρακτικών, επιδιώκεται η ανάδυση των πολιτισμικών ταυτοτήτων. Αρχικά μελετώνται τα ιστορικά δεδομένα της Ελλάδας και της πόλης των Ιωαννίνων και έπειτα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αναπαραστάσεις, τα σύμβολα, τις πρακτικές που επιβιώνουν, αναβιώνουν ή εκλείπουν, στην κοσμοθεωρία της κοινότητας. Το εγχείρημα πλαισιώνεται με αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Advisor name: Παπαχριστοφόρου, Μαριλένα
Examining committee: Παπαχριστοφόρου, Μαριλένα
Παπαστεφανάκη, Λήδα
Νιτσιάκος, Βασίλειος
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publishing institution: uoi
Number of pages: 153+161 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29409
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.