Μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών (Master thesis)

Αποστόλου, Μαρία


Alternative title / Subtitle: ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί τους παράγοντες
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Μισθολογικές διαφορές
Keywords: Μισθολογικές ανισότητες,Διάκριση,Μισθολογική διάκριση,Oaxaca - Blinder,Wage inequalities,Piscrimination,Wage discrimination
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29398
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2019.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29398
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.