Μη γραμμική τιμολόγηση σε μονοπωλιακή αγορά αποθηκεύσιμων αγαθών (Master thesis)

Ντομουχτσής, Αθανάσιος

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μονοπωλιακή αγορά δύο περιόδων ενός αποθηκεύσιμου αγαθού. Ο μονοπωλητής προβαίνει σε μη γραμμική τιμολόγηση και στην αρχή της πρώτης περιόδου ανακοινώνει και δεσμεύεται για τους συνδυασμούς τιμής-προσφερόμενης ποσότητας κάθε περιόδου (πλήρης δέσμευση). Ο καταναλωτής αποφασίζει για το επίπεδο αποθήκευσης που μεγιστοποιεί το πλεόνασμα του. Αντίθετα σκοπός του μονοπωλητή είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Αρχικά γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα του στατικού μονοπωλίου και εξετάζεται το κίνητρο του καταναλωτή για αποθήκευση. Στη συνέχεια διερευνάται η ισορροπία υπό πλήρη δέσμευση και υπό περιορισμένη δέσμευση, με το κόστος αποθήκευσης του καταναλωτή να παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρώτη περίπτωση. Τελικά συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο αυτών ισορροπιών ως προς τα κέρδη του μονοπωλητή. Διαπιστώνεται πως όταν το κόστος αποθήκευσης είναι μικρότερο μιας κρίσιμης τιμής, ο μονοπωλητής με δυνατότητα πλήρους δέσμευσης «μιμείται» το μονοπωλητή υπό περιορισμένη δέσμευση.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Μονοπώλιο
Keywords: Μονοπώλιο,Αποθηκεύσιμα αγαθά,Μη γραμμική τιμολόγηση,Πλήρης δέσμευση,Περιορισμένη δέσμευση
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29394
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.377
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΝΤΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2019.pdf427.67 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29394
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.